Meny

Självriskreducering

Som hyrestagare har du det fulla ansvaret för det hyrda materielet. Hyresgivaren försäkrar det hyrda materielet mot skador såsom brand, stöld och annan skadegörelse som innebär att hyrda materielet ej går att reparera. Vid skada som ej går att reparera debiteras hyrestagaren med motsvarande två basbelopp. Understiger värdet av hyresmaterielet två basbelopp ska det skadade materielet ersättas till dess nyvärde. Hyrestagaren kan genom hyresgivaren teckna en självriskreducering mot skador enligt ovan. Premien för detta uppgår till 5 % av totala hyrespriset. Vid skada på hyresmateriel debiteras hyrestagaren, utöver den tecknade självriskreduceringen, på 10 % av ett basbelopp för varje enskilt hyresmateriel som har ett nyanskaffningsvärde på mer än 4.000 kr.